COVID-19 INFO

Vi er desværre i en uvis og omskiftelig tid.
I vores planlægning og afholdelse af lejre følger vi selvfølgelig regeringens og Det Danske Spejderkorps’ retningslinjer. Retningslinjerne kan være meget omskiftelige, og derfor vil det sandsynligvis først blive meldt ud til jer kort inden lejrene, hvordan vi håndterer disse retningslinjer. De skiftende retningslinjer kan dog i værste fald medføre, at vi er nødt til at aflyse en lejr.

I 2020 var vi nødsaget til aflyse vores påskekursus, men vi fik afholdt en anderledes, men også rigtig god sommerlejr. Lejren lignede overordnet set sig selv, men vi havde ud fra retningslinjerne foretaget følgende forbehold:

  • Gruppeopdelte toiletter, så alle grupper havde nogen faste toiletter, som kun de måtte bruge.
  • Lejrbål og flaghejsning blev afholdt med korrekt afstand mellem grupperne og i et kortere tidsinterval.
  • På aktiviteter m.m. blev ingen spejdere fra forskellige grupper blandet.
  • Der var opstillet ekstra håndvaske og mange spritstationer rundt på grunden.
  • I vores kiosk, Dillern, havde grupperne individuelle købstidpunkter. Der var lavet organiseret kø-struktur, så alle spejdere holdte god afstand til hinanden.
  • Til fællesspisningen på McTogg var maden pakket til de enkelte grupper, så ingen skulle stå i en buffet.

I forhold til retningslinjerne om antal deltagere på sommeraktiviteter, som DUF meldte ud i 2020, var det i sommeren 2020 for os en mulighed at booke sommerlejren op til maksimum antal deltagere.
Vi tager udgangspunkt i, at retningslinjerne for sommeren 2021 er de samme som i 2020. Derfor booker vi sommerlejren op med maksimum antal deltagere igen i 2021.
Vi kan dog selvfølgelig risikere, at retningslinjerne til sommer ser anderledes ud – og også først meldes ud kort tid før lejren.
Dette kan f.eks. have en indvirkning på antallet af deltagere på lejren – og at vi altså ikke kan have lige så mange deltagere som forventet.
Vi håber, at alle tilmeldte grupper/spejdere har forståelse for, at de skiftende retningslinjer kan have en konsekvens for deres deltagelse.

Vi håber og tror på, at alle lejre bliver til noget i 2021 – men skulle situationen kræve det samme som i 2020, så er vi omstillingsparate og klar til afholde nogle lejre, der overholder alle retningslinjer.

Vi ses på Toggerbo Spejdercenter i 2021.

OBS! Vi oplever stor interesse for begge vores sommerlejre og begge er nu helt booket op med tilmeldinger. Hvis I ønsker at komme på venteliste til lejrene, er I stadig meget velkomne til at tilmelde jer.