Teknisk tjeneste

Teknisk tjeneste er en tvungen aktivitet, det vil sige at alle grupper, der er på sommerlejr, vil have en aktivitetsperiode, der står på TT.

TT indebærer forskellige aktiviteter der har til formål at sørge for at lejren ser ordentligt ud og er rar at være på. Det vil primært sige daglig pleje af sanitetsforhold(tømme toiletspande) samt udskiftning af poser i affaldsstativer, dog kan der være andre opgaver der skal udføres.

Målgruppe: Hver gren har TT en gang pr. lejr, dog kan små grene slås sammen.

Tidsforbrug: Teknisk Tjeneste er afsat til én aktivitetsperiode(En eftermiddag eller en formiddag), men vil ofte være overstået på 1-1½ time.

Placering: På centret

Medbring: Godt humør.